Søren Aagaard


DESERT FOR EVER
3 videoværker

DESERT FOR EVER - en filmatisering af sidste kapitel i Jean Baudrillards bog, Amerika
Videoprojektion

“Desert for Ever” er titlen på det sidste kapitel i nyklassikeren Amerika, som filosoffen Jean Baudrillard skrev i midtfirserne under en rejse gennem Californien. Formelt falder bogen ind under den traditionelle rejsebeskrivelse, men er skrevet i en stærkt aforistisk, poetisk stil, hvor teori blandes med et fortættet, udtryksfuldt og billedmættet sprog til en såkaldt “Theory Fiction”.

Selvom Baudrillards bøger gerne kategoriseres som teoretiske værker, findes der stort set ingen fodnoter i dem. Citater optræder udokumenterede og uden kilde eller er ligefrem af fiktiv karakter.

Filmatiseringen af “Desert for Ever” bygger på en ide om, at Baudrillards prosa har en litterær lighed med filmsprog. Kapitlet genanvendes kort og godt som filmmanuskript eller shotliste for en filmproduktion. På den måde indgår Desert for Ever i en serie værker, der alle undersøger filmatiseringsbegrebet ved at oversætte skriftlige arbejder til filmværker og derved se på forholdet mellem ord og dets ækvivalens i det filmiske billedsprog.

For at oversætte forskellige tekster til film, benyttes en selvopfunden metode. Metoden følger et statisk regelsæt, og via denne oversættes en tekst systematisk til levende billeder. Tekster fra forskellige litterære genrer bliver filmatiseret gennem denne metode for at undersøge, hvordan en litterær genre og en forfatters personlige skrivestil vil påvirke filmværkets udtryk.

“The Reader” and The Metaphor (bilingual)
Video. Fodnoter på skærme

Ud over filmatiseringen vil der på udstillingen være to andre videoværker, “The Reader” og Metaforen (tosproget), som relaterer sig til projektet og ligeledes arbejder med forskellige stadier af oversættelsesprocesser, de metodologiske forhold og de skred, der finder sted, når et materiale oversættes fra ét sprog til et andet.