Brian Kure


Rumrejsen år 2001, sorteret efter farve.
Video, lyd

Stanley Kubricks Rumrejsen år 2001 er ført igennem en algoritme, der sorterer filmens billeder efter farve. Hvert billede tildeles ud fra denne farve en ny tidslig position. Filmen forløber nu fra de varmt-mørke farver videre til de varmt-lyse farver og fra disse til de koldt-lyse farver til de koldt-mørke farver.